Annons

Riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin (M) talade på Europarådet i Strasbourg på tisdagen när hennes rapport antogs.

Bild: Europarådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europarådet: Nynazism måste bekämpas

En svensk riksdagsledamot har fått Europarådet att anta en resolution och handlingsplan mot nynazism. Kampen mot nynazism och högerextremism måste intensifieras i hela Europa, menar Europarådet.

För första gången i Europarådets 65-åriga historia beslutade den parlamentariska församlingen i Strasbourg på tisdagen att anta en resolution om vikten att bekämpa nynazism. Bakom resolutionen står den svenska riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin (M).  Under tisdagens debatt betonade hon att nynazister inte får ignoreras men inte heller får de göras till martyrer.

– Man måste reagera tidigt. Hela samhället måste reagera. Allt från politiker, skolan  till fackföreningar och kyrkan. Om man inte gör det gemensamt så kommer [nynazismen] att sprida sig och bli tagen som naturlig, säger Marietta de Pourbaix-Lundin till Europaportalen.

Det drygt tjugosidiga dokumentet som Marietta de Pourbaix-Lundin arbetat fram innehåller dels en resolution och dels en lista på hur myndigheter och organisationer agerat för att bekämpa högerextremism i Grekland, Tyskland, Norge och Sverige. Här beskrivs behovet att samordna insatserna mot högerextremismen. Bland annat kan Europarådet komma att tillsätta en särskild samordnare för medlemsländerna.

– Mina målsättningar har varit att skriva en rapport på hur man ska hindra folk att gå med i nynazistiska organisationer och hur man ska hjälpa dem ur, säger Marietta de Pourbaix-Lundin.

I omröstningen som antog resolutionen mot nynazism deltog 137 parlamentariker från 46 europeiska medlemsländer. 129 röstade för och 8 emot. Motståndarna var sju konservativa politiker och en socialist. Resolutionen är en rekommendation och är inte bindande för medlemsstaterna.