Hoppa till artikelns andra spalt.

EU på väg att överträffa klimatmål

EU-länderna väntas klara det utsatta målet om en minskning av växthusgaser till år 2020 med bred marginal.

Enligt Europeiska miljöbyråns beräkningar kommer minskningen av av växthusgaser 2020 bli 24 procent jämfört med nivåerna 1990, målet var 20 procent. Blir minskningen större än planerat betyder det att det nya målet på 40 procent 2030 redan till viss del håller på att uppnås.

EU-länderna är även på god väg att klara målet om 20 procents ökning av energieffektiviteten.

För att klara målet att minst 20 procent av energin ska komma från förnybara källor måste dock de flesta medlemsländerna öka sina insatser.

Alla tre målen är bindande för medlemsländerna.