Hoppa till artikelns andra spalt.

Villaägare fick rätt mot svenska staten

Villaägare utanför Umeå som klagat på ett järnvägsbygge får delvis rätt mot svenska staten av Europadomstolen i Strasbourg.

Villaägarna klagade hos högsta förvaltningsdomstolen på ett regeringsbeslut från 2003 om att bygga en tio kilometer lång järnväg i närheten av ett natura 2000-område. Detta stred mot både svensk och europeisk lag menade villaägarna. Domstolen avslog dock en fullständig granskning 2004 och 2008.

Europadomstolen dömde på torsdagen svenska staten att böta 20 000 euro motsvarande 180 000 kronor för de klagande att dela på som ersättning för att de nekats en fullständig rättslig granskning av regeringens beslut.