Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley är oroad att borttagandet av roamingavifter för telefonsamtal äventyras.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Federley: Extremt oroande om roamingavgifter

Senast nästa år vill Europaparlamentet förbjuda roamingavgift på mobilsamtal men EU-länderna kan försena reformen.

Att ta bort roamingavgifter för mobilsamtal inom EU har länge varit en stridsfråga mellan EU-politiker och telekomindustrin. EU har sedan flera år ett pristak som successivt justerats nedåt. Teleoperatörerna som helst inte vill släppa denna extra inkomstkälla ser ut att ha haft en viss framgång hos det italienska EU-ordförandeskapet som till skillnad från Europaparlamentet inte föreslår ett slutdatum för roamingavgifterna. Parlamentet kräver sedan tidigare att avgifterna tas bort i december nästa år.

– Det är extremt oroande att det italienska ordförandeskapet gör denna eftergift till telekombolagen. Avgiften ska bort för den hindrar enskilda personer att röra sig över gränser och gör det svårt att skapa en digital inre marknad, säger Europaparlamentariker Fredrick Federley (C) till Europaportalen.

I morgon torsdag träffas EU-ländernas förhandlare för att för första gången diskutera förslaget som är ett av flera i ett helt nytt kompromisspaket som det italienska ordförandeskapet lade i fredags. Enligt vad Europaportalen erfar har bland andra Sverige inte någon bestämd uppfattning i frågan om roamingavgifternas slutdatum.

Sannolikt kommer det därför att dröja innan medlemsländernas regeringar kan enas i roamingfrågan. I slutändan måste medlemsländerna och EU-parlamentet komma överens.