–Jag personligen se till att det läggs fram konkreta förslag som ska göra det lättare att använda medborgarinitiativet, säger Cecilia Wikström (FP).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Besviken Wikström: Förbättra medborgarinflytandet

Trots närmare 50 förslag och miljontals namnunderskrifter har ännu inget medborgarinitiativ fått EU-kommissionen att nappa med nya lagförslag.

Konkret handlar medborgarinitiativet om möjligheten att få till nya EU-lagar med hjälp av namninsamlingar. Lyckas en kampanj få ihop en miljon godkända namn spridda över minst sju EU-länder ska EU-kommissionen behandla de krav som namninsamlingen ställt. Det kan i bästa fall leda till att kommissionen lägger ett nytt lagförslag, i sämsta fall blir det enbart en mindre utredning.

Men av 46 inlämnade förslag från allmänheten sedan starten 2012 har endast två medborgarinitiativ lyckas uppfylla de formella villkoren för att EU-kommissionen överhuvudtaget ska ta ställning till förslagen.  Inget av dem ledde dock till nya lagförslag.

Cecilia Wikström (FP) ordförande i Europaparlamentets utskott för framställning vars utskott också är ansvarigt för offentliga utfrågningar om medborgarinitiativet är besviken över utvecklingen.

– Det är lite sorgligt faktiskt. Vi behöver se över de rättsliga och praktiska kraven. Ska det krävas en miljon underskrifter från sju länder. EU-institutionerna borde hjälpa och stötta med goda råd till de medborgare som vill dra igång ett medborgarinitiativ, säger Cecilia Wikström till Europaportalen.

Annons

Under de två och ett halvt år som medborgarinitiativet funnits har det folkliga intresset minskat markant. 2012 startades 14 namninsamlingar runt om i EU medan det i år endast är tre initiativ som kommit i gång.

Trots detta vill inte Cecilia Wikström inte räkna ut medborgarinitiativet.

– Jag tycker inte man kan säga att medborgarinitiativet har blivit ett misslyckande. Vi har ju lovat att revidera det 2015. Fram till dess kommer jag personligen se till att det läggs fram konkreta förslag som ska göra det lättare att använda sig av detta instrument.

Ett medborgarinitiativ har måste uppfylla ett flertal regler innan det kan hamna på EU-kommissionens bord för slutbehandling. Det är EU-kommissionen som avgör vilka förslag som kan bli medborgarinitiativ. För det första måste frågorna som tas upp vara något som EU kan eller får lagstifta om. På den punkten underkände EU-kommissionen tjugo förslag redan innan en namninsamling hade startats. Ytterligare 21 förslag har fått startsignal men har inte lyckats få ihop tillräckligt antal namnunderskrifter i minst sju EU-länder eller har dragits tillbaka av initiativtagarna. Tre namninsamlingar pågår idagsläget och två har hittills tagit sig hela vägen till EU-kommissionen för slutbehandling.

I mars 2015 genomför Europaparlamentet en offentlig utfrågning om medborgarinitiativet.