Hoppa till artikelns andra spalt.

Ungas löner sjönk

Årslönen för unga vuxna har på kort tid fallit markant i Spanien och Portugal.

Mellan 2011 och 2012 föll bruttolönen för unga vuxna (18 år - 34 år) i Portugal mellan 25 och 17 procent. Samtidigt ökade inkomsten med en procent för befolkningen i övrigt. Det visar nationell statistik rapporterar finanstidningen Bloomberg.

I Spanien var motsvarande lönefall för yngre arbetstagare (20 år - 34 år) 15 till 5 procent för perioden 2010 - 2012.

I dessa åldersgrupper är det också mer vanligt med korta och osäkra anställningar.

I Spanien hade drygt hälften av alla 30-åringar en korttidsanställning jämfört med en fjärdedel av alla arbetstagare.