Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige fördjupar samarbetet med Nato

Regeringen är på väg att teckna ett avtal med försvarsalliansen Nato för att kunna ta emot deras militära snabbinsatsstyrka i Sverige. Samtidigt förbereder Nato nya militärbaser närmare Rysslands gränser.

Syftet med avtalet är främst att Nato ska kunna genomföra övningar i Sverige. Men det kan på Sveriges begäran även inkallas i ett skarpt läge. Om avtalet godkänns av riksdagen ska det bidra till att Natos transporter genom land-, luft- eller sjöterritorium kan ske på ett säkert sätt, rapporterar Svenska Dagbladet på onsdagen.

Samtidigt avslöjar den brittiska tidningen The Guardian att Nato med hänvisning till den nya säkerhetssituationen som uppstått efter den ryska Krimockupationen inom kort kommer att besluta att bygga nya militärbaser i Natoländer som gränsar till Ryssland.

Men frågan om permanenta Natobaser i östra Europa splittrar Nato. Frankrike, Italien och Spanien är emot, medan amerikanerna och britterna är positiva. Tyskarna, sade en Nato-tjänsteman till tidningen, är mer försiktiga eftersom nya baser kan verka mycket provocerande på Ryssland.