Den portugisiska krisbanken Banco Espirito Santo delas upp i två delar för att skydda det finansiella systemet och småspararna.

Bild: Amendoas

Hoppa till artikelns andra spalt.

Delar av portugisisk krisbank förstatligas med EU:s stöd

EU stödjer den portugisiska centralbankens plan att rädda småspararna i en av landets största banker och lägga större ekonomiskt ansvar på aktieägarna.

På söndagen presenterade Portugals centralbank en plan för att rädda vitala delar av den konkursmässiga banken Banco Espirito Santo. En bank med namnet Nya banken skapas där småsparare och andra kunder får sina tillgångar skyddade medan aktieägarna i den gamla banken får behålla skulder och eventuella tillgångar från andra delar av bankkoncernen.

– Planen innebär inga risker för de offentliga finanserna eller skattebetalarna. Det fanns ett akut behov av att anta en lösning för att garantera skyddet av insättningar och garantera stabiliteten i banksystemet, sade centralbankschefen Carlos Cosa sent på söndagen.

Nya banken får ett lån på motsvarande 45 miljarder kronor från ännu oanvända delar av det lånepaket som tidigare har garanterats den portugisiska staten av EU och Internationella valutafonden. Banken kommer att ägas av den  portugisiska bankavvecklingssfonden.

I ett uttalande från EU-kommissionen på måndagen välkomnas åtgärderna som tillräckliga för att återupprätta förtroendet för den finansiella stabilitet och undvika eventuella negativa systemeffekter.  

Enligt BBC innebär det portugisiska upplägget ”en viktig förändring där aktieägarna får axla en större andel av förluster än vad som var fallet i tidigare bankräddningspaket” i euroområdet.

Centralbankens agerande var väntat efter att Banco Espirito Santo i fredags rapporterat förluster på drygt 32 miljarder kronor för årets första sex månader. På måndagen togs krisbanken bort från den portugisiska aktiebörsen.