Annons

EU-kommissionen vill dra tillbaka sin uppdatering av föräldraledighetsdirektivet som blockeras i ministerrådet. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oacceptabelt att föräldrar diskrimineras i Europa

EU-kommissionen måste ha en plan för att skydda nyblivna föräldrar. Det skriver de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Anna Hedh och Olle Ludvigsson.

Diskrimineringen av föräldrar i Europa måste upphöra. I flera EU-länder förekommer det alltjämt att särskilt mammor avskedas eller degraderas av sin arbetsgivare i samband med graviditet och födsel. Detta måste omgående stoppas. På tisdag ska EU-kommissionen förklara för Europaparlamentet hur den vill hantera denna och andra jämställdhetsfrågor. Vi vill då ha ett löfte från kommissionen om att kampen mot diskrimineringen ska drivas vidare.

Det finns en rad jämställdhetsproblem på den europeiska arbetsmarknaden. Ett problem är att föräldrar – i huvudsak mammor – diskrimineras på arbetsplatserna. Mammorna är utsatta både under graviditeten och efter födseln. Avskedanden med koppling till barnafödandet är i vissa länder ganska vanliga. Det händer också relativt ofta att mammor efter födsel och föräldraledighet anvisas sämre jobb än de ursprungligen hade. Även i Sverige dyker fall av dessa slag upp.

Kommissionen lade 2008 ett förslag om att göra om det s.k. mammaledighetsdirektivet. En del i förslaget är just att stärka skyddet för mammor mot denna typ av behandling. Arbetsgivarna ska få det svårare att utan giltiga skäl avskeda eller degradera kvinnor i samband med barnafödandet. Arbetet med förslaget – som även rör miniminivåer för föräldraledighet – har dock gått i stå. Parlamentet sa ja redan 2010, men i rådet har de mest motsträviga aktörerna i jämställdhetsfrågor – bl.a. den borgerliga svenska regeringen – totalblockerat processen.

På grund av blockaden meddelade kommissionen nyligen att den vill dra tillbaka förslaget. Den vill inte ha ett förslag liggandes på bordet som sannolikt inte kommer att antas. Att det hela gått så långt är bedrövligt. Inte minst sticker den svenska regeringens destruktiva agerande i ögonen. Med bara ett litet mått av god vilja hade det varit fullt möjligt att hitta rimliga kompromisser som alla aktörer hade kunnat leva med. Den goda viljan lyste dock helt med sin frånvaro.

Vi motsätter oss att förslaget tas tillbaka. Det vore väldigt olyckligt om ett så viktigt jämställdhetsinitiativ skrotade. Om detta ändå blir den linje som väljs ser vi det som en självklarhet att kommissionen samtidigt åtar sig att aktivt driva frågorna vidare.

Om förslaget faktiskt läggs i graven vill vi se att en plan B sätts i verket. I ett första steg vill vi att det snabbt presenteras ett nytt och mer begränsat förslag från kommissionen om att genom en mindre justering av mammaledighetsdirektivet stärka det arbetsrättsliga skyddet för föräldrar i samband med barnafödande. Ingen ska behöva riskera att få sparken eller degraderas. Detta är ett helt grundläggande skydd som måste garanteras i hela Europa. Det är inte acceptabelt att vissa medlemsländer har ett för svagt regelverk på området. Eftersom låsningarna kring ursprungsförslaget i första hand gällt föräldraledighetsdelen borde ett sådant nytt förslag ha goda möjligheter att kunna antas.

I ett andra steg måste kommissionen återigen ta tag i föräldraledighetsdelen. En fortsatt process på området måste sättas igång. Att de nationella föräldraförsäkringarna är alldeles för tunna i vissa länder är en stor bromsklots för jämställdhetsarbetet i Europa.

På tisdag är det upp till bevis för EU-kommissionen. Den måste klargöra att den inte accepterar att föräldrar diskrimineras och att den kommer att fortsätta agera mot missförhållandena. Allt annat vore oanständigt.

Anna Hedh (S), europaparlamentariker

Olle Ludvigsson (S), europaparlamentariker