Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF skriver ned europrognos

Internationella valutafonden slår fast att tillväxten i euroländerna är svagare än förväntat. 

Internationella valutafonden IMF skriver i sin julirapport ned tillväxtprognosen för eurozonen med 0,1 procentenhet till 1,1 procent för 2014.

”Tillverkningen och investeringar ligger fortfarande långt under nivåerna innan krisen. Hög arbetslöshet, stora skuldbördor, högre realräntor i ansträngda ekonomier, svaga banker och minskande kredit utgör hinder för den inhemska efterfrågan. Detta gör regionen alltför beroende av utländsk efterfrågan och utsatt för externa risker, oavsett om det rör sig om geopolitiska svårigheter eller avtagande tillväxt hos handelspartner. Utsikten för tillväxt är måttlig.”, slår IMF fast.

EU-kommission räknar i sin majrapport att tillväxten i eurozonen i år blir 1,2 procent.