Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF-chef varnar för optimism

Christine Lagarde menar att alltför stor optimism om det ekonomiska läget i EU-länderna kan leda till lägre tillväxt och fortsatt hög arbetslöshet. 

Internationella valutafondens chef Christine Lagarde sade i förra veckan att hon såg vissa tecken på återhämtning efter den ekonomiska krisen men sträckte samtidigt upp ett varningens finger.

– Förtroendet stärks och de finansiella marknaderna är optimistiska, kanske lite för optimistiska. Det finns en fara för en ond cirkel med ihållande hög arbetslöshet och höga statsskulder som riskerar investeringar samt lägre framtida tillväxt, sade Christine Lagarde, rapporterar BBC