Hoppa till artikelns andra spalt.

EU skattegranskar ytterligare jätteföretag

EU-kommissionen kräver att Luxemburg lämnar ut skattedokument som rör internetförsäljaren Amazon.

EU-kommissionen vill få reda på om Amazon och Luxemburg tecknat ett skatteavtal som bryter mot EU:s statsstödsregler, rapporterar Financial Times.

För en månad sedan inledde EU-kommissionen en formell utredning om huruvida Nederländerna, Irland och Luxemburg brutit mot EU-regler när de gett förmånliga bolagsskatter till internationella storföretag som Apple, Starbucks och Fiat.