Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt ökat EU-stöd i Sverige

Andelen svenskar som ställer sig positiva till EU-medlemskapet har under det senaste halvåret ökat.

Jämfört med november i fjol har stödet för EU-medlemskapet ökat med tre procentenheter till 48,4 procent. Det visar Statistiska centralbyråns stora halvårsundersökning. Ökningen är statistiskt säkerställd.

Ökningen beror dels på att färre är negativa till medlemskapet. Men även på att andelen osäkra minskat från sedan november.

För ett år sedan nådde stödet för EU den lägsta noteringen sedan november 2005, men de två senaste SCB-undersökningarna visar att stödet ökar igen.

Annons

Inställningen till euron är däremot oförändrad jämfört med för ett halvår sedan – över tre fjärdedelar, 77,4 procent, skulle rösta nej till euron.