Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Förfärligt få jobbmöjligheter för lågutbildade

Läget på den europeiska arbetsmarknaden rapporteras fortfarande vara dystert.

Enligt rapporten från EU-kommissionen har både bruttonationalprodukten och sysselsättningen bara nått över nivåerna innan finanskrisens början 2008 i fem av EU-länderna: Sverige, Belgien, Malta, Tyskland och Österrike.

Läget på arbetsmarknaden är allra svårast för lågutbildade.

– Sysselsättningsmöjligheterna för personer med låg utbildning är förfärliga om de inte får rätt uppsättning färdigheter och kompetens som söks av arbetsgivare, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor i ett uttalande.

Samtidigt ökar andelen tillfälliga anställningar. Under 2012 var 58 procent av alla nya anställningar tillfälliga, en ökning med runt 13 procentenheter sedan 2008.

Andelen tillfälliga anställningar var högre i länder med starkare anställningsskydd som Spanien och Sverige.