Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen avfärdar medborgarkrav på slopat abortbistånd

EU-kommissionen har beslutat att inte gå vidare med kravet från två miljoner européer att EU ska sluta finansiera embryonal stamcellsforskning och utlandsbistånd till abortkliniker.

Det var den katolska kampanjgruppen En av oss som låg bakom ett så kallat medborgarinitiativ, som bland andra påven Franciskus ställt sig bakom. I förra veckan sade EU-kommissionen att man inte går vidare med förslagen.

Enligt EU:s forskningskommissionär Marie Geoghegan-Quinn hade kommissionen studerat initiativet och övervägt förslagen.

Annons

– Men medlemsstaterna och EU-parlamentet är enade om att fortsätta finansiera forskning inom detta område eftersom embryonala stamceller är unika och ger oss möjligheten att ta fram livräddande behandlingar, sade hon.

Biståndskommissionär Andris Piebalgs sade också att ett stopp för bistånd till organisationer som främjar abort skulle undergräva EU:s ambition att minska mödradödligheten i världen.

En av oss är det andra medborgarinitiativet som har behandlats av EU-institutionerna.

Sedan 2009 är EU-kommissionen skyldig att överväga förslag om minst en miljon människor från sju olika EU-länder ställer sig bakom det och om förslaget rör sådant som EU faktiskt bestämmer över.