Efter nästan 200 år utan krig pekar svenskarna ut freden i Europa som den viktigaste saken med EU. Arkivbild.

Bild: MPD01605

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar allt positivare till EU

De svenskar som gillar EU är nästan dubbelt så många som de som ogillar unionen. Nästan hälften pekar dessutom ut fred som den viktigaste saken med EU – näst flest av alla medlemsländer.

I Sverige är två av fem positiva till EU. En tredjedel är neutrala medan resten, 23 procent, är negativa. Det visar Eurobarometerns stora vårundersökning i de 28 medlemsländerna.

Det är en ökning av andelen som ställer sig positiva med åtta procentenheter jämfört med den senaste undersökningen som gjordes i höstas.

Det innebär att svenskarna sammantaget är de nionde mest EU-glada folket. Största EU-vännerna är Rumänien, Bulgarien och Polen. I andra änden, de mest negativa, finner vi krisländerna Cypern, Portugal och Grekland.

För hela EU är sammanlagt en tredjedel positivt inställda till EU, medan en fjärdedel är negativt inställda.

Annons

Svenskarna är dessutom mer optimistiska inför EU:s framtid än vad den genomsnittlige europén är. 62 procent anser att Sverige har det bättre i unionen än om vi skulle gå ur medan 35 procent tror det vore bättre om man lämnade EU. I Storbritannien, Tjeckien, Kroatien, Italien, Slovenien och Cypern finns ingen folkmajoritet för att vara kvar i unionen. I Cypern anser dessutom en knapp majoritet att det vore bättre att lämna unionen.

När européerna fick välja vilka saker de tycker är bäst med EU pekar de ut den fria rörligheten för människor, varor och tjänster samt fred mellan medlemsländerna. Av svenskarna pekade 49 procent ut fred som det positivaste med EU. Det är en större andel än i alla andra medlemsländer förutom i Tyskland.