Endast en av fem svenskar är emot ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sifo: Stort svenskt stöd för europeiskt handelsavtal med USA

Tre av fem svenskar vill att EU förhandlar fram ett frihandelsavtal med USA.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal, det största i världen, mellan USA och EU inleddes i juli i fjol. I den första sonderingen av den svenska folkviljan som opinionsinstitutet Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen säger sig 61 procent vara positiva till ett sådant avtal, endast en av fem är emot.

Män är generellt mer positiva än kvinnor, men det beror till största del på att männen in mindre grad är osäkra på sin ståndpunkt än kvinnorna. Arbetare är något mer positiva än tjänstemän.

Fördelat på vilket riksdagsparti de tillfrågade sympatiserar med är sverigedemokrater positivast följt av moderater och socialdemokrater. Störst motstånd mot ett frihandelsavtal med USA är Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer som är de enda där inte en majoritet är för.

I Tyskland anser 55 procent av befolkningen att ett handelsavtal med USA vore bra.

Annons

Handelsavtalet beräknas enligt forskningsinstitutet CEPR stärka den europeiska ekonomin med motsvarande 1000 miljarder kronor per år.

Men avtalet och förhandlingarna är kontroversiella. Många organisationer, och även den tyska regeringen, riktar skarp kritik mot den regel som ger investerare rätt att dra en stat inför rätta om de anser att nationella lagar hotar deras investeringar. Förhandlingar får även kritik för att föras bortom demokratiskt insyn.

När avtalet är färdigförhandlat mellan USA och EU-kommissionen, som för EU:s talan, ska EU-parlamentet ta ställning och ge det antingen tummen upp eller ned. Detta väntas ske under nästa mandatperiod. Frågan är därför en valfråga i det kommande EU-valet 25 maj.