Vi öppnar inte, som Engström uttrycker det portarna för masslagring. Men vi ställer dem inte heller vidöppna för brottslingar, skriver Lars Adaktusson (KD).

Bild: Lennart Molin

Hoppa till artikelns andra spalt.

Enskildes frihet utgångspunkten för KD

Låt oss hoppas att det är en borgerlig minister som får förhandla fram rådets position om EU:s persondataskydd. Det skriver Lars Adaktusson (KD) i slutreplik till Christian Engström (PP).

Nej, Christian Engström, vi Kristdemokrater ser inte människor som ett ”suspekt kollektiv”. Frihet för den enskilde är utgångspunkten i vår politik. Alla inskränkningar och begränsningar som politiker gjort eller ämnar göra måste vara mycket väl motiverade.

Låt mig påminna Christian Engström om att det var den socialdemokratiska regeringen som var initiativtagare till datalagringsdirektivets utarbetande och kraftigt pådrivande för dess framtagande. Dessutom förespråkade Socialdemokraterna en lagringstid på ett år samt att all internettrafik skulle omfattas, till skillnad från vad direktivet i slutändan föreskrev.

Låt oss hoppas att det är en borgerlig minister som får förhandla fram rådets position i den kommande beslutsprocessen rörande persondataskydd. Vi kristdemokrater är oerhört angelägna om att processen ska leda fram till ett beslut som balanserar intresset av en effektiv brottsbekämpning och intresset av skyddet för den personliga integriteteten på bästa möjliga sätt. Vi öppnar inte, som Engström uttrycker det portarna för masslagring. Men vi ställer dem inte heller vidöppna för brottslingar.

Piratpartiet ser sig som den personliga integritetens enda försvarare. Riktigt är i alla fall att det är den enda fråga som piratpartiet försvarar. Europaparlamentets ansvar är betydligt större än så.  

Lars Adaktusson
Kandidat till Europaparlamentet (KD)