Tyskar som demonstrerar mot frihandelsavtalet mellan EU och USA, även kallat ttip. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tysk och amerikansk oro för frihandelsavtal

Amerikanska och tyska medborgare hyser oro för flera delar i det omfattande frihandelsavtal mellan USA och EU som just nu håller på att förhandlas fram.  

En knapp majoritet i båda länderna anser visserligen att frihandelsavtalet som skulle bli världens största vore en ”bra sak”, enligt en undersökning som den tyska Bertelmansstiftelsen och den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center låtit genomföra. Båda organisationerna är positivt inställda till ett frihandelsavtal.

Men bara ungefär två av fem amerikaner och tyskar anser att alla tullar bör tas bort. Samma andel tycker att det vore bra att avskaffa de begränsningar som finns för dem som vill investera på motsatt sida Atlanten. Att riva tullarna och öppna för investeringar är två av avtalets viktigaste mål.

En majoritet i både USA och Tyskland anser att det skadar deras respektive ekonomier när utländska investerare köper upp företag i landet.

I frihandelsavtalet försöker man hitta gemensamma standarder för varor och tjänster på den transatlantiska marknaden. Men en knapp majoritet av tyskarna är emot att göra de europeiska och amerikanska normerna så lika som möjligt. Här skiljer sig opinionen i USA sig från Tyskland, tre fjärdedelar av amerikanerna vill samordna regelverken.

Tyskarna har ett markant större förtroende för europeiska regler än för amerikanska på flera områden – miljö, livsmedel, fordon och dataskydd.

”Inom en rad olika konsumentfrågor litar tyskar helt enkelt mer på europeiska standarder än på amerikanska. Amerikanerna satte å sin sida mer tillit till amerikanska standarder, men inte alls i samma grad.”, heter det i rapporten.

Mellan 22 och 33 procent av amerikanerna litar mer på europeiska standarder än sina egna. Bland tyskarna är det bara mellan 2 och 4 procent som håller amerikanska regler högre än europeiska.

Många européer har länge varit skeptiska till bland annat genmodifierade grödor och amerikanska miljö- och klimatregler. I EU finns också ett större motstånd mot den kontroversiella skiffergasutvinningen än i USA.

Annons

Två tredjedelar av tyskarna anser dessutom att det vore bättre om det var Berlin, snarare än EU-kommissionen, som förhandlade fram frihandelsavtalet med USA.

”Resultatet av undersökningen visar att frihandelsavtalet lider av ett ’dubbelt underskott’: Det finns brist på förståelse och brist på tillit”, sammanfattar rapportförfattarna som efterlyser mer öppenhet och dialog.

En stor majoritet i båda länderna, nio av tio i Tyskland och sju av tio i USA, anser dock att handel mellan länder i allmänhet är bra.

EU-parlamentet godkänner eller förkastar det färdigförhandlade avtalet, och parlamentet nobbade för två år sedan det kontroversiella Acta-avtalet som var tänkt att förhindra varumärkesförfalskning och piratkopiering och som också omgärdades av hemlighetsmakeri. Nu oroas kommissionen för att något liknande ska ske.

Den kanske mest kontroversiella delen i avtalet är en tvistlösningsregel, ISDS, som ger investerare rätt att dra en stat inför rätta om de anser att nationella lagar hotar deras investeringar. I den tysk-amerikanska undersökningen fanns dock inga frågor om den. Flera fackföreningar, konsumentgrupper och även den tyska regeringen är kritiska till att en sådan behöver vara med i frihandelsavtalet.

EU-kommissionen har lagt förhandlingarna om tvistlösningsregeln på is till slutet av juni för att hålla offentliga konsultationer med alla intresserade medborgare och organisationer. Hittills har fyra förhandlingsrundor hållits mellan EU-kommissionens tjänstemän och deras amerikanska motsvarigheter.