Väljarna får i EU-valet ta ställning till hur deras personliga information på nätet skall behandlas, skriver Christian Engström (PP).

Bild: CC0

Hoppa till artikelns andra spalt.

Piratpartiet: Du skall ha makten över din personliga information

Frågorna om ett nytt persondataskydd befinner sig just nu mitt i EU:s beslutsprocess. Parlamentet och ministerrådet står långt från varandra. Det skriver Christian Engström ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet och första namn på partiets lista i EU-valet

Vem äger informationen om dig? Är det du själv? Eller någon annan? I så fall vem? Det är frågor vi måste ställa oss när EU nu tar fram nya regler för persondataskydd. 

Piratpartiets ställer sig här på medborgarens sida. Som enskild individ skall man själv ha makten över sina egna persondata. 

Det finns naturligtvis undantag som folkbokföring, skattemyndigheternas register och polisens brottsregister. Men om vi bortser från grundläggande samhällsfunktioner, så måste det vara upp till den enskilde vem som får lagra information om oss, vilken information som får lagras och i vilket syfte. 

Detta innebär att det alltid måste krävas ett uttryckligt medgivande innan registrering. Varken företag, myndigheter eller institutioner skall ha rätt att använda vår personliga information utan att fråga oss om lov först. 

Varken direktreklamföretag, ICA eller byråkrater skall låta sin nytta styra över dina persondata. Det är du som skall avgöra nyttan och det är du som skall lämna ditt medgivande, eller säga nej. 

Frågorna om persondataskydd befinner sig just nu mitt i EU:s beslutsprocess. Parlamentet och ministerrådet står långt från varandra. Därför har Europaparlamentet nu på egen hand antagit en relativt rimlig text i en förstaläsning. Frågan går sedan tillbaka till ministerrådet och EU-kommissionen. Och därefter tillbaka till parlamentet igen en, kanske två gånger. 

Många medlemsstater, inte minst Sverige, har ett omvänt perspektiv på dessa frågor. De ser inte värdet i att ge människor makt över sina egna persondata. Men vad kan man förvänta sig av det ministerråd som till exempel gav oss EU:s datalagringsdirektiv? Eller av den regering som vägrar riva upp den svenska datalagringen, trots att EU-domstolen meddelat att den strider mot de mänskliga rättigheterna? 

Dragkampen kommer att fortsätta efter EU-valet, när medborgarna valt ett nytt EU-parlament. Det är sällsynt vältimat, eftersom väljarna i allmänna val nu får ta ställning till hur deras personliga information skall behandlas. 

Vill väljarna, som vi i Piratpartiet, att de själva skall få bestämma vad som registreras om dem? Eller vill de, som de svenska regeringspartierna, öppna portarna för masslagring av persondata utan krav på samtycke? 

I grunden är det en fråga om människosyn. Ser man folket som fria medborgare och unika individer med rätt till sina egna liv? Eller ser man folket som ansiktslösa undersåtar som stillatigande förväntas finna sig i vad som helst? 

Vi Piratpartister räknar med att bli omvalda till Europaparlamentet. Här kommer vi att fortsätta vår kamp för ett starkt persondataskydd och för människors rätt till makten över sin personliga information. 

Christian Engström
Ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet och första namn på partiets lista i EU-valet