Vi kristdemokrater värnar den personliga integriteten och vill att politiska beslut och åtgärder inte bara utvärderas var för sig ur integritetssynpunkt, utan också hur de bidrar till helhetssituationen för integriteten, skriver Lars Adaktusson (KD).

Bild: Lennart Molin

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kristdemokraterna: Nödvändigt förbättra individers dataskydd

Med ett nytt dataskyddsdirektiv är det centralt att uppnå en fungerande balans mellan den personliga integriteten och till exempel brottsbekämpning. Det skriver Lars Adaktusson, första namn på Kristdemokraternas lista i EU-valet.

Avslöjanden om NSA:s övervakning och nu senast EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet har följts av en högljudd debatt. Det verkar generellt som att i debatten rörande dataskydd och den personliga integriteten är det alltid högsta tonläge som gäller.   

Efter avslöjanden om NSA:s spionage har ledamöter i Europaparlamentet, främst i den socialistiska, vänster och gröna partigruppen drivit en högljudd anti-amerikansk linje, beredda att äventyra det så viktiga handelsavtalet mellan världens två största ekonomier, EU och USA. Européer skyddas inte från övervakning genom att motsätta sig frihandel. Dataskydd blir plötsligt synonymt med protektionism. Självklart måste vi kunna ifrågasätta spionage och kränkningar av den personliga integriteten, men världen behöver inte mindre utbyte av varor och tjänster för det.

När sedan EU:s datalagringsdirektiv från år 2006 nyligen underkändes av EU-domstolen visste jublet inga gränser. Sverige som ålagts att betala böter för att inte ha införlivat direktivet i svensk lagstiftning i tid får sina pengar tillbaka. Allt torde nu vara frid och fröjd. Men så enkelt är det inte. Bortom de högljudda hurra-ropen finns det andra röster som försöker göra sig hörda. Däribland rösten från analytikern på Ekobrottsmyndigheten som sakligt försöker ta död på myten att brottsbekämpande myndigheter per automatik har tillgång till starkt integritetskänsliga uppgifter, utan att misstanke om brott föreligger. Eller chefen för kriminalpolisenheten som menar att arbetet med att utreda grova våldsbrott och it-relaterade brott så som barnpornografi, grooming och näthat nu avsevärt kommer att försvåras.

Jag säger inte att domstolens beslut var fel, datalagringsdirektivet fokuserar mer på allmänheten än på misstänkta, men jag vill uppmana till sans och nyans i debatten.

Så sent som i förra månaden röstade Europaparlamentet ja till en ny europeisk dataskyddsförordning. Vi Kristdemokrater välkomnar en reform och kommer göra vad vi kan för att aktivt delta i fortsatta förhandlingar och beslutsfattande under kommande mandatperiod.  Översyn och förändring är nödvändig. Centralt är att uppnå en fungerande balans mellan den personliga integriteten och till exempel brottsbekämpning. I betänkandet finns förslag om att leverantörer som tillhandahåller tjänster till EU-medborgare måste beskriva hur data hanteras och hur den kommer att användas. Förslaget innehåller även regler kring hur konsumenten kan kräva att data raderas.

Förra året rapporterades det att svenska transportstyrelsen årligen tjänar närmare 30 miljoner på att sälja uppgifter om oss svenskar. Det är oacceptabelt att myndigheter eller tjänsteleverantörer säljer vidare uppgifter utan en persons godkännande. När det gäller hantering av personuppgifter har staten stor makt gentemot den enskilde, en makt som måste tillämpas med stor försiktighet. Både på nationell- och europeisk nivå kommer vi Kristdemokrater verka för att personuppgifter inte används för andra ändamål än de inhämtats för. 

Vi kristdemokrater värnar den personliga integriteten och vill att politiska beslut och åtgärder inte bara utvärderas var för sig ur integritetssynpunkt, utan också hur de bidrar till helhetssituationen för integriteten. Våra medborgare ska kunna känna sig trygga med vilka uppgifter som registreras och hur de används. I kampen mot brottsligheten måste vi dock våga problematisera. 

Lars Adaktusson
Första namn för Kristdemokraterna i EU-valet