Annons

Det är inte okey att massor av europeiska konsumenter får nobben av banken. Nu är vi på väg att sätta stopp för det, skriver Olle Ludvigsson.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ingen ska längre få nobben av banken

Nu ges alla rätt till ett eget bankkonto oavsett om de saknar fast adress eller har betalningsanmärkningar. Det skriver Europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

Runtom i Europa får massor av konsumenter nobben av banken. De ges inte ens tillgång till ett konto. Detta är oacceptabelt. I dag antar EU-parlamentet av allt att döma ny EU-lagstiftning om betalkonton. I den ges alla konsumenter rätt att öppna och använda ett grundläggande betalkonto till en rimlig kostnad. Det är mycket bra att denna viktiga reform nu kommer på plats.

Den europeiska marknaden för betalkonton – där bankerna dominerar men där även andra betaltjänstleverantörer finns med – har flera brister. Den mest allvarliga är att det idag finns ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett konto men som ändå inte har något. Detta skapar ett besvärligt utanförskap. Det är mycket svårt att i ett modernt samhälle stå utan tillgång till ett konto. Att ta emot lön, betala räkningar eller handla på internet blir dyrt och väldigt krångligt.

Den svenska marknaden är bättre än EU-snittet, men även här finns problem. Det händer att konsumenter nekas betalkonton för att de har betalningsanmärkningar eller saknar fast adress. Det är även vanligt att den som inte behärskar eller har tillgång till internet tvingas betala skyhöga avgifter för att göra enkla ärenden på bankkontoren.

Dessa brister och problem är det tänkt att den nya lagstiftningen ska rätta till. Regelverket innebär att rätten till ett grundläggande konto blir både stark och bred.

Den ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut. Betalningsanmärkningar eller frånvaro av fast adress ska exempelvis inte spela någon roll. Det är i princip bara penningtvätt, terrorismfinansiering och annan kriminalitet som ska kunna diskvalificera konsumenten. Rätten ska omfatta alla vardagstjänster – inklusive tillgång till ett betalkort. Rätten ska även gälla för den som behöver ett konto i ett annat EU-land. När det gäller avgifter ska bankerna bli skyldiga att erbjuda det grundläggande kontot och samtliga tillhörande tjänster antingen gratis eller till en rimlig kostnad. Överpriser ska inte vara tillåtna.

EU-lagstiftningen kommer att förstärka konsumentens ställning i nästintill samtliga medlemsländer. Det handlar alltså om ett ordentligt steg framåt. Endast ett par länder har idag fungerande system för att ge alla konsumenter tillgång till ett konto. Även för svensk del kommer det nya EU-regelverket att leda till klara förbättringar på det nationella planet. I nuläget finns det i Sverige bara begränsade bestämmelser på detta område: en lagstadgad skyldighet för banker att ta emot insättningar och en uppsättning allmänna råd från Finansinspektionen om inlåningskonton. I och med EU-reformen kommer skyddet för konsumenten att bli mer heltäckande.

Det är inte okey att massor av europeiska konsumenter får nobben av banken. Nu är vi på väg att sätta stopp för nobbandet. Det är ett mycket positivt steg åt rätt håll.

Olle Ludvigsson (S)

EU-parlamentariker och kandidat i EU-valet