Martin Hallander, KDU:s EU-politiske talesperson.

Bild: Sara Skyttedal

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet måste få och ta mer ansvar

EU-parlamentet måste kunna avsätta enskilda kommissionärer och avskaffa möjligheten att hålla hemliga omröstningar. Det skriver Martin Hallander från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Nu närmar sig europaparlamentsvalet med stormsteg. En av de viktigaste utmaningarna vi har är att få väljarna att förstå vikten av Europaparlamentet. För detta krävs att vi kräver större ansvar och ansvarsutkrävande från politikerna i EU.

Vi har sett stora problem med hur politiken har funkat i EU. Inte minst för att väljare inte förstår eller nås av informationen och arbetet som görs i unionen. Samtidigt så har det funnits en del skandaler. Maltas förre detta EU-kommissionär John Dalli var tvungen att avgå efter en skandal kring Swedish Match. Även om Dalli avgick självmant så hade EU-parlamentet inte kunna misstroendeförklara honom enskilt utan hade varit tvungna att misstroendeförklara hela EU-kommissionen.

Detta är i grund och botten orimligt tycker vi. Parlamentet som är de som godkänner EU-kommissionen i sin helhet efter att ordföranden i samråd med rådet har kommit med ett förslag, de som ska kontrollera kommissionen har inte rätt att avsätta någon enskild kommissionär som missköter sig.

Ska vi på riktigt kunna kräva ansvar från våra politiker måste våra folk valda också få verktyg att utöva denna ansvarsutkrävning. Därför kräver vi unga kristdemokrater att EU-parlamentet ska ha rätt att misstroendeförklara enskilda EU-kommissionärer. 

Vi unga kristdemokrater tycker att alla väljare har rätt att veta hur deras folkvalda representanter agerar. Enligt Europaparlamentets egen arbetsordning kan de kräva att deras omröstningar ska vara helt anonyma. Detta kan innebära att man tar bort möjligheten från väljare i enskilt viktiga frågor att veta hur deras folkvalda representanter röstar.

Vi har sett detta hända vid tre omröstningar och parlamentets talman Martin Schulz uttryckte en önskan om att ha en hemlig omröstning under budgetomröstningen förra året när parlamentet skulle rösta om rådets förslag till budget. Parlamentet röstade med stor majoritet emot en sådan hemlig omröstning då men det visar ändå ett problem att frågan dyker upp.

Vi menar att detta inte ska få ske. Hela poängen med ett val är att vi väljare kan göra informerade val utifrån vad kandidater vill göra och hur det har agerat och för att vi ska kunna höja valdeltagandet så måste vi skapa ett ännu öppnare och mer transparent parlament. 

Politiskt ansvar och demokratisk legitimitet är två av EU:s största utmaningar. Inför valet den 25 maj så har processen blivit allt mer politiskt. Alla stora partigrupper har olika ordförandekandidater och så vidare. Detta är i grunden bra för det visar skillnader i vad vi olika partier vill och skapar en större medvetenhet.

Men EU är för viktigt för att strunta i de stora demokratiska frågorna som rör unionen. Det är emot den bakgrunden vi vill öka det politiska ansvaret genom att ge EU-parlamentet verktyget att misstroendeförklara enskilda kommissionärer och dessutom ta bort möjligheten att ha anonyma omröstningar i parlamentet.

Utan demokratisk legitimitet funkar inte Europasamarbetet och vi unga kristdemokrater älskar Europa.

Martin Hallander
EU-politisk talesperson för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet