En utslagen man på Irland, ett av fyra euroländer som tvingats ta krislån. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Återhämtningen skapar inga jobb

Trots tecken på ekonomisk återhämtning i EU är kommissionens bedömning av den sociala situationen och på arbetsmarknaderna nedslående.

EU-kommissionens senaste kvartalsrapport över situationen på medlemsländernas arbetsmarknader och samhällen målar en dyster bild.

– EU:s ekonomier har långsamt återvänt till tillväxt, men situationen för många hushåll och individer har ännu inte förbättras, med ett ständigt växande antal som lider av ekonomiska problem. Ojämlikheten har ökat och det finns risk för att den nuvarande bräckliga återhämtningen inte kommer att förbättra situationen för många låginkomsttagare, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor i en kommentar.

Arbetslösheten är i de flesta EU-länder fortsatt rekordhög, under hela 2013 låg den i genomsnitt på 10,8 procent. Enligt de senaste sifforna från EU:s statistikbyrå Eurostat minskade dock arbetslösheten något under februari i år till 10,6 procent.

Men på det stora hela lyckades den svaga tillväxten inte skapa några nya jobb att tala om under fjolåret, enligt rapporten.

Man räknar med att fattigdomen fortsätter att öka och klyftorna mellan de låginkomsttagare och övriga kommer växa. Hushållens disponibla inkomster sjönk under 2013 i euroländerna och allt fler måste leva på sparpengar eller till och med ta lån.

Vart tionde låginkomsthushåll tvingades ta lån och 15 procent var tvungna att använda sina sparpengar för att klar sig. För hela befolkningen var andelen fem respektive 12 procent.