Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige EU-bäst på förnyelsebar energi

Som ett av tre medlemsländer klarade Sverige åtta år före deadline sitt EU-mål om att öka andelen förnyelsebar energi.

De två andra länderna som klarade EU-målet var Bulgarien och Estland. Alla medlemsländer har en egen kvot för hur stor andel av energi som ska vara förnyelsebar. För svensk del är andelen 49 procent – högst av alla EU-länder.

För EU som helhet är målet 20 procent förnyelsebar energi senast år 2020. Under 2012 var siffran 14,1 procent.

Mellan 2004, året då de första siffrorna finns tillgänglig, och 2012 hade Sverige dessutom den största ökningen av andelen förnyelsebar energi: från 38,7 procent till 51 procent.