Oron kring utvecklingen i Ukraina är stor. Nu måste EU stå fast, skriver Lars Adaktusson (KD) och Désirée Pethrus (KD).

Bild: Kristdemokraterna

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sätt in effektiva sanktioner mot Ryssland

EU måste nu stå upp till stöd för Ukrainas folk och tala med entydig stämma gentemot Ryssland. Det skriver riksdagsledamot Désirée Pethrus  (KD) och utrikespolitisk talesperson och Lars Adaktusson (KD) kandidat till EU-parlamentet.

 

Oron kring utvecklingen i Ukraina är stor. Vi ser hur Ryssland tagit kontroll över Krim, på ukrainskt territorium, emot FN-stadgan och OSSE:s slutakt från Helsingfors och trots att Ryssland själva brukar hävda ett lands rätt till självbestämmande tågar de in och kränker Ukrainas territoriella integritet.

EU måste nu stå upp till stöd för Ukrainas folk och kräva att alla följer de internationella spelregler som finns för fred och samförstånd. EU:s medlemsländer behöver tala med en röst, och visa att vi står upp för de värden som EU vill ska prägla dess utrikes- och säkerhetspolitik. EU bör visa att diplomatin är vägen framåt, och inte militära aktioner.  

I och med Lissabonfördraget som trädde i kraft år 2009 enades EU:s medlemsländer om att unionen skulle få en starkare röst i världen, vilket lade grunden för den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Tanken var att EU ska få större inflytande i världspolitiken, och gemensamt stå upp för de värderingar som präglar unionen. Och ett litet land som Sverige har tack vare samarbetet möjlighet att påverka den demokratiska utvecklingen internationellt mer effektivt än om utrikespolitiken hanteras på enbart bilateral nivå.  

Med den negativa utveckling vi nu ser i vårt omedelbara grannskap finns all anledning att tala och att agera samstämmigt. EU grundades utifrån tanken att Europa aldrig mer skulle genomgå ett krig efter andra världskriget och kriget på Balkan under 90-talet motbevisade olyckligtvis det antagandet. Med lärdomarna från det som skett står det tydligt att vi inte råd med ännu ett krig, vare sig ur ett mänskligt eller politiskt perspektiv.  

EU har nu alla möjligheter att påverka riktningen genom att tala med entydig stämma såväl som att överväga riktade, effektiva sanktioner gentemot Ryssland. Trots att EU inte har ett gemensamt försvar och endast ett begränsat försvarssamarbete, står det klart att vi åtminstone måste samtala i ett tonläge som inte kan vara undfallande och att det vi bevittnat på Krim måste få konsekvenser. 

Den ryska invasionen av Krim under helgen, efter att Ukraina avsatt sin president och uttryckt en stark vilja att närma sig Europa, visar på den ryska regimens desperation. Det markerar också kollapsen på den euroasiatiska tullunionsstrategin som tidigare presenterats av den ryske presidenten, och varit Putins motbud till associeringsavtalen som EU erbjudit länderna i det östra partnerskapet att ingå.  

Vi kristdemokrater tror på dialog, handel och möten mellan människor, för att bygga fred. Det gäller även gentemot det ryska folket. Ryssland har också både handelsavtal och visaliberaliseringsavtal på gång med EU. Ett samarbete som syftar till ökat samarbete mellan EU och Ryssland.  Men i nuläget bör dessa förhandlingar frysas tills vidare.

Samsynen runt hur Ryssland ska hanteras från europeiskt håll, trodde vi vidare var självklar, men den socialdemokratiska gruppens ordförande i Europaparlamentet, Hannes Swoboda, motbevisade det antagandet. Han menar att vi varken ska utöva diplomatiska eller ekonomiska sanktioner gentemot en stormakt som Ryssland och att vi i väst saknar rätt att genom sanktioner skapa ett ”kalla kriget” på nytt. Språkbruket är minst sagt chockerande, givet händelseförloppet och Rysslands ansvar för den negativa situationen. Sanktioner mot den ryska regimen bör givetvis snarast verkställas, anser vi.

Dessa är medlen som står EU till buds, men ska inte underskattas då alternativet med en militär upptrappning till varje pris måste undvikas. Endast en fredlig lösning på konflikten är önskvärd. Och att förmå Ryssland att ompröva sitt förhållningsätt vis-à-vis Ukrainas närmande till Europa, vilket i förlängningen även skulle gynna Rysslands ekonomiska utveckling.  

Det är positivt med upprättandet av en kontaktgrupp för Ukraina på Angela Merkels initiativ men främst är det utrikestjänsten (EEAS) och dess höga representant Catherine Ashton i spetsen som ska vara den drivande, diplomatiska kraften för samarbete med FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Med det ryska verkställandet av en militär insats i Ukraina ser vi att fred och frihet och mänskliga rättigheter inte är en självklarhet i vårt närområde.

Men EU måste stå fast och försvara de grundläggande värderingarna som bygger Europasamarbetet. Och EU ska verka för att fler omfattas av dessa värderingar. Ukrainas gränser ska respekteras, landets territoriala integritet och landets rätt att välja sin egen framtid är det som måste vägleda oss framåt. 

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) och utrikespolitisk talesperson
Lars Adaktusson, kandidat till EU-parlamentet (KD)