Den brittiske socialdemokratiske EU-parlamentarikern Claude Moraes står bakom rapporten. Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

NSA-skandal kan äventyra frihandelsavtal mellan EU och USA

Sverige får kritik för massavlyssning och EU-parlamentet hotar att rösta ned frihandelsavtalet med USA om europeisk lag inte respekteras. Det är några av slutsatserna i EU-parlamentets utredning av massavlyssningen av europeiska medborgare.

I rapporten som antogs på onsdagen varnar EU-parlamentarikerna för att handelsavtalet mellan EU och USA som just nu håller på att förhandlas fram ”äventyras” om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA inte slutar med sin massövervakning. EU-parlamentet som har ett avgörande inflytande måste ge sitt godkännande till avtalet när kommissionens förhandlat klart med USA.

Rapporten, som fick stöd av 554 ledamöter mot 78 nej-röster och 60 som lade ned sina röster, innebär att EU-parlamentets sex månader långa utredning av den avlyssningsskandal som avslöjades av visselblåsaren Edward Snowden förra sommaren är över.

Förutom hot om rött ljus till frihandelsavtalet med USA kräver EU-parlamentarikerna att det så kallade Swiftavtalet, där amerikanska myndigheter har tillgång till uppgifter om européers banköverföringar, läggs på is till dess en utredning gjorts om amerikanerna missbrukat avtalet.

Annons

EU-parlamentarikerna efterfrågar även en europeisk molntjänst och ett europeiskt skyddsprogram för visselblåsare.

Det tidigare kravet på att Edward Snowden bör ges en fristad i något av EU-länderna avvisades dock av parlamentarikerna.

Under de sammanlagt 16 utfrågningarna med politiker, journalister, forskare och tjänstemän framkom bland annat att Sverige är en av de största samarbetspartnerna i den amerikanska avlyssningen.

Sverige tillsammans med Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Polen uppmanas i rapporten att "bringa klarhet i anklagelserna om massövervakningsverksamhet, inklusive [...] eventuella överenskommelser mellan underrättelsetjänster och telekommunikationsföretag om tillgång till och utbyte av personuppgifter och tillgång till transatlantiska kablar [...] och deras förenlighet med EU-lagstiftningen."

Rapporten är inte tvingande utan ska bara ses som EU-parlamentets ståndpunkt i frågan.