Hoppa till artikelns andra spalt.

Amnesty: flyktingar spärras rutinmässigt in på Cypern

En ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty International konstaterar att hundratals människor varje år hålls i fängelseliknande tillstånd, i väntan på att bli deporterade, i Cypern.

Människor som inte begått något brott hålls rutinmässigt i förvar under 18 månader eller längre. Bland de inspärrade finns asylsökanden, inklusive flyktingar från Syrien.

Amnesty upptäckte även fall där kvinnor tvingats lämna ifrån sig sina barn.