Vi kristdemokrater värnar den personliga integriteten och vill att politiska beslut och åtgärder inte bara utvärderas var för sig ur integritetssynpunkt, utan också hur de bidrar till helhetssituationen för integriteten, skriver Lars Adaktusson (KD).

Bild: Lennart Molin

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vänsterpartiets EU-motstånd riskerar jobben

Hur kan Vänsterpartiet med bibehållen trovärdighet säga att de vill förbättra flyktingpolitiken eller skapa en hållbar ekonomisk utveckling i Europa när de samtidigt vill lämna EU? Det frågar sig Lars Adaktusson (KD) i replik till Malin Björk (V).

Kristdemokraterna är EU-förespråkare men det innebär inte att vi tycker att EU skall bestämma om allting. EU-politiken ska, liksom all politik, byggas på att beslut ska fattas på den mest ändamålsenliga nivån. Ett rätt fokuserat EU arbetar därför bl.a. med frågor som rör mänskliga rättigheter, gränsöverskridande brottslighet och en fungerande inre marknad, men ett rätt fokuserat EU respekterar också politikens gränser.

”Valet handlar inte om att vara för eller emot europeiskt samarbete”, skriver Malin Björk (V) i sin debattartikel, Europaportalen 18/2. Björk syftar naturligtvis på debatten om det svenska medlemskapet i EU och i detta har hon rätt. Europaparlamentsvalet handlar om att påverka vilken väg EU ska ta inom områden som klimat, utrikespolitik och handel. Just det senare, handel, är dock en fråga i vilken kandidaternas och partiernas inställning till Europasamarbetet är av stor relevans.

Flera partier i Sverige, däribland Vänsterpartiet, driver ju som bekant ett svenskt utträde ur EU. Vänsterpartiet kritiserar även den inre marknaden starkt. De är i sällskap med en rad partier runtom i Europa, varav många förespråkar en lösning med bilaterala avtal mellan olika länder som ett alternativ till den inre marknaden. Istället för gemensamma regler kring exempelvis produkters kvalitet så öppnas i ett sådant läge upp för särlagstiftning som försvårar för svenska företag att göra affärer utanför landets gränser.

Alternativet är då att sluta avtal med EU på samma premisser som Norge, Island och Liechtenstein. I klartext betyder det att stå utanför och inte kunna påverka politiken inom EU överhuvudtaget. Mot bakgrund av Vänsterpartiets kritik mot den inre marknaden är det troligt att den inomeuropeiska frihandelszonen kraftigt begränsas eller i förlängningen avskaffas med många vänsterpartister i nationella regeringar och i Europaparlamentet. Vilka allvarliga konsekvenser detta skulle leda till i form av etableringssvårigheter, regelkrångel och tullar skulle många företagare med kunder runtom i Europa detaljrikt beskriva för den som önskar.

I det större perspektivet, i termer av sysselsättning, blir de långtgående konsekvenserna av en frihandelsfientlig politik tydliga: ett Europa utan en gemensam inre marknad vara tre miljoner arbetstillfällen fattigare. Vänsterpartiet kallar detta resonemang för högerpolitik. För oss kristdemokrater är det grundläggande jobbpolitik.

Malin Björk skriver: ”Vi vill bidra till ett Europa som drivs av framtidstro och medmänsklighet”. Detta skriver hon trots att Vänsterpartiet driver frågan om ett Svenskt utträde ur EU. Hur ska vi då gemensamt inom EU på ett trovärdigt och kraftfullt sätt kunna arbeta mot frågor som trafficking och prostitution på internationell nivå?

Det är viktigt att rätt beslut tas på rätt nivå. Vi vill se en fungerande inre marknad där handelshindren är minnen blott. Men vi vill också vara med i EU för att kunna påverka och arbeta mot trafficking och prostitution, Vänsterpartiet med Malin Björk i spetsen vill ju att vi avsäger oss den möjligheten.

Vi kristdemokrater är övertygade om att Europa fungerar som bäst när vi kan finna gemensamma svar på våra gemensamma utmaningar. Att riva tullmurar och skapa en europeisk marknadsplats med samma spelregler i Stockholm, London och Paris är ett av de främsta exemplen på detta. Det är tänkvärt att detta kommer att utmanas från många håll när de nyvalda europaparlamentarikerna samlas senare i år.

Frågorna hopar sig över utträdeskramarna i Vänsterpartiet: Hur många jobb är Vänsterpartiet beredda att offra för att avveckla den inre marknaden? Hur mycket i termer av minskad svensk export till Europa är det värt för Vänsterpartiet för att lösgöra Sverige från den europeiska marknadsplatsen? Hur är det att ta ansvar för en hållbar ekonomisk utveckling? Och hur är det att ta ansvar för flyktingarna som i flykten från krig dör vid Lampedusa, när man representerar ett parti som vill ut ur EU?

Väljarna förtjänar ett tydligt svar på dessa frågor för att kunna avgöra hur mycket en vänsterpartistisk röst i europavalet ska få kosta.

Lars Adaktusson (KD)
Kandidat till Europaparlamentet