Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige ett av få EU-länder med ökad energianvändning

Mellan 2006 och 2012 var det bara fyra av de 28 EU-länderna som ökade sin energikonsumtion, däribland Sverige.

Mellan 2006, då energikonsumtionen var som störst i EU-länderna, och 2012 ökade energianvändningen med 0,4 procent i Sverige. Tillsammans med Estland, Nederländerna och Polen var Sverige de enda EU-länderna där konsumtionen ökade under denna period. Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

De två andra nordiska EU-länderna, Finland och Danmark, minskade under samma period sin energianvändning med 9,3 respektive 13,9 procent.

I Tyskland, EU:s ekonomiska motor under krisen, har användningen minskat med 9,2 procent.

Största minskningen skedde i krisländerna Litauen, Portugal, Grekland och Ungern. I genomsnitt minskade energikonsumtionen med 8 procent mellan 2006 och 2012.