En av tre utstationerade arbetare i Sverige jobbar inom byggbranschen. Arkivbild.

Bild: brandsvig

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oväntat många utstationerade i Sverige

Färska uppgifter visar att antalet tillfälliga utländska arbetare är betydligt högre än man tidigare trott. De flesta kommer från Tyskland och Polen och arbetar inom bygg- och tillverkningssektorerna.

Sedan första juli 2013 måste företag i utlandet som skickar sina anställda för att arbeta tillfälligt i Sverige, så kallad utstationering, skicka in uppgifter om dessa till Arbetsmiljöverket.

– Främst är registret till för arbetsmarknadens parter som ska kontrollera att utländsk arbetskraft här på uppdrag arbetar enligt villkor som satts upp i kollektivavtal, säger Alexandra Falke, ansvarig för registret på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Under andra halvåret 2013 registrerades närmare 20 000 utstationerade arbetare från hela världen, huvudsakligen från andra EU-länder, enligt den första rapporten från myndigheten. Det är betydligt fler än den statliga utredning från 2008 där man uppskattade att det rörde sig om runt två tusen personer från övriga EU-länder.

De flesta utstationerade kommer från Tyskland och Polen. De största sektorerna som de arbetar inom är byggnads- och tillverkningsbranscherna med 6 800 respektive 4 600 personer. Sammanlagt sysselsätter byggverksamheten, exklusive utstationerade, i Sverige i dag runt 300 000 personer, tillverkning drygt en halv miljon anställda.

Den tredje största sektorn för utstationerad arbetskraft är IT-sektorn. En majoritet av dessa utstationerade arbetare kommer från Indien.

Sedan första juli 2013 har cirka 2 700 arbetsgivare registrerat konton hos Arbetsmiljöverket.