Annons

Bild: Garen M

Hoppa till artikelns andra spalt.

Genmanipulerad majs kan snart bli godkänd i EU - Sverige positivt

EU-kommissionen kommer av allt att döma tillåta en ny sorts genmanipulerad majs. Detta efter att medlemsländerna varken lyckats enas för eller mot den nya grödan.

Trots att 19 av 28 EU-länder ger rött ljus för den nya majssorten Pioneer 1507 kan den bli godkänd. Det på grund av att varken förespråkarna eller motståndarna lyckats skrapa ihop tillräckligt många röster i ministerrådet.

Bara fem länder ville godkänna majsen: Sverige, Finland, Estland, Spanien och Storbritannien. Bland andra Frankrike, Italien och Polen röstade mot. Tyskland lade ned sin röst.

– Denna GMO (genmanipulerad gröda) har bedömts som lika säker som vanlig majs av både Efsa och svenska myndigheter. Därför ser Sverige ingen anledning att förbjuda den, säger Carina Knorpp, handläggare på Landsbygdsdepartementet.

Eftersom ministerrådet inte lyckats fatta beslutet går frågan tillbaka till kommissionen, och EU:s verkställande makt kommer av allt att döma att godkänna den. Kommissionen tar nämligen mindre hänsyn till frågors politiska känslighet och följer oftare expertrekommendationer. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa har gett sitt välsignande till majsen i fråga.

– Kommissionen kommer att anta förslaget att godkänna den genmanipulerade grödan, sade EU-kommissionens jordbrukstalesperson Roger Waite, uppger nättidningen Euractive.

Genmanipulerade grödor är en fråga som delar EU-länderna i två läger. Storbritannien är drivande för att tillåta majsen, medan motståndet leds av jordbrukslandet Frankrike där opinionen är starkt kritisk.

Majsfrågan landade på EU:s bord när Spanien bad om tillstånd att få odla majssorten 2001. Hittills har EU bara godkänt två genmanipulerade grödor för kommersiellt odlande: en annan majstyp och en potatissort. Genmanipulerade grödor är vanliga i Nord- och Sydamerika, liksom i delar av Asien, och EU:s misstro mot dessa växter irriterar exportsugna företag.

För några veckor sedan sade Europaparlamentet nej till majsen. Men i den här frågan - när det gäller tillämpning av befintlig lagstiftning och inte att stifta nya lagar - är det kommissionen och medlemsstaterna som har sista ordet.