Hoppa till artikelns andra spalt.

EU skärper regler för utstationerad arbetskraft

Företag som använder utländsk arbetskraft via en utländsk underentreprenör måste se till att regler om bland annat säkerhet och kollektivavtal följs. Det beslutade EU-parlamentet och ministerrådet på torsdagen.

Överenskommelsen innebär att ett huvudentreprenörsansvar införs. Det betyder att företag som anlitar utländsk arbetskraft måste se till att regler om säkerhet, arbetsmiljö, lön, kollektivavtal och arbetsvillkor följs. Syftet är att få bort oseriösa företag som tidigare utnyttjat kryphål i lagstiftningen.

Fackförbundet Byggnads är positivt till förslaget då man menar att det skapar ordning och reda i byggbranschen.

– Det är precis detta som våra förhandlingar med Sveriges Byggindustrier (BI) handlar om. Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parter som ska reglera detta via kollektivavtal, i vårt fall Byggavtalet. Överenskommelsen i EU visar på att Byggnads är på rätt väg med ett huvudentreprenörsansvar, säger Johan Lindholm, ordförande på Byggnads, i ett pressmeddelande.

Men arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier anser att lagen medför orimliga krav på byggföretagen.

– Vi är inte positiva till lagstiftningen då regeln innebär att arbetsgivaransvaret förskjuts och tunnas ut. Det blir oklart vem som är arbetsgivare. Men en lagstiftning är bättre än en ensidig och obalanserad regel som tilltvingats genom stridsåtgärder i kollektivavtalet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.