Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet kräver plan mot homofobi

Efter ett tiotal försök ställer sig EU-parlamentet bakom en rapport som uppmanar att EU-kommissionen tar fram en plan för att skydda HBTQ-personer. 

Med siffrorna 394 för, 176 mot och 72 som avstod ställde sig EU-parlamentet på tisdagen bakom en resolution som efterlyser en handlingsplan på EU-nivå om hatbrott och diskriminering mot HBTQ-personer. HBTQ står för homo-, bi-, transsexuella och queer.

– EU-kommissionen måste nu äntligen lägga fram en samordnad strategi på EU-nivå, inklusive konkreta åtgärder, som den redan gjort för romer och funktionshindrade, sade den österrikiska gröna EU-parlamentarikern Ulrike Lunacek som stod bakom rapporten.

Motståndet mot rapporten har enligt förespråkarna varit tungt. Bland annat har över 200 000 EU-medborgare, mestadels de som protesterat mot samkönade äktenskap i Frankrike, skrivit under ett upprop mot den.

Enligt en EU-studie från maj i fjol har närmare hälften av alla HBTQ-personer i unionen känt sig diskriminerade eller trakasserade på grund av sin sexuella läggning under det senaste året. Över en fjärde del uppgav att de blivit hotade med våld eller misshandlats.

Sedan 2011 har EU-parlamentet med ett tiotal resolutioner krävt att kommissionen tar fram en liknande handlingsplan. Men kommissionen har hittills inte velat ta fram en sådan plan.  

Ingen svensk EU-parlamentariker röstade emot rapporten.