Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige en av EU:s utrikesbjässar

Sverige har avancerat en placering och är tillsammans med Tyskland EU:s tredje mest inflytelserika land inom utrikespolitik.

Bara Frankrike och Storbritannien hade större inflytande under 2013 enligt tankesmedjan European Council on Foreign Relations som rankat EU-ländernas verksamhet inom den internationella politiken.

”Sverige var återigen en ledare inom en rad områden – bistånd, insatser för mänskliga rättigheter i Ryssland och Ukraina, relationer med Ryssland i Syrienkonflikten och [frihandelsavtalet mellan EU och USA]”, heter det i rapporten.

Länderna bedöms utifrån 30 kriterier. Sverige får höga betyg vad gäller internationellt bistånd och att prioritera mänskliga rättigheter i sina relationer med andra länder.