Hoppa till artikelns andra spalt.

Krisens EU: Fattigdom trots arbete

Att få ett jobb är inte längre en garanti för att ta sig ur fattigdom i dagens krisdrabbade Europa. Alltfler är fattiga trots att de arbetar och hälften av dem som hittar ett arbete förblir fattiga. 

Arbetslösheten i EU-länderna har sedan april i fjol legat stabil på knappt elva procent. Men trots tecken på utplaning menar EU:s sysselsättningskommissionär László Andor att den höga arbetslösheten får långtgående följder.

– En stor ökning av fattigdomsrisken hos den arbetsföra befolkningen är en av de mest påtagliga samhälleliga konsekvenserna av den ekonomiska krisen i Europa, sade László Andor när han på tisdagen presenterade 2013 års arbetslöshets- och socialrapport.

Rapporten drar slutsatsen att alltfler EU-medborgare förblir fattiga trots att de har ett arbete, ett fenomen som kallas ”arbetande fattiga”. I genomsnitt räknas nio procent av de arbetande i EU att vara i riskzonen för fattigdom.

– Tyvärr betyder ett arbete inte längre att man kan få ett anständigt liv. Vår analys visar att ett jobb bara är ett sätt att lämna fattigdomen bakom sig i hälften av fallen, sade Andor.

I vissa länder, som Grekland och Spanien, lyckas bara drygt en tredjedel ta sig ur fattigdom efter att de fått ett arbete. I Rumänien och Bulgarien är chansen ännu lägre.

– Även om arbetslösheten gradvis minskas kommer det kanske inte vara tillräckligt för att vända den ökande fattigdomen, sade sysselsättningskommissionären som pekar på växande lönespridning, den stigande andelen deltidsjobb och otrygga anställningar som viktiga förklaringar till att folk som arbetar ändå räknas som fattiga.

– Beslutsfattare får inte enbart försöka skapa arbetstillfällen, utan också sörja för en inkluderande arbetsmarknad och anständiga arbetsvillkor, sade László Andor.