Hoppa till artikelns andra spalt.

Forskare: Sverige har tjänat på oreglerad invandring från Rumänien och Bulgarien

En ny studie visar att rumäner och bulgarer som arbetar i Sverige inte utgör en belastning på samhällsekonomin – tvärtom om, de bidrar till statskassan. Nationalekonomen Joakim Ruist menar att oron i Tyskland och Storbritannien för ”välfärdsturism” är grundlös.

Vid årsskiftet öppnades arbetsmarknaderna i nio EU-länder fullständigt för rumäner och bulgarer. Detta har skapat en ilsken debatt i framför allt Storbritannien och Tyskland om så kallad välfärdsturism.

En färsk studie från Göteborgs universitet visar att Sverige, som tillsammans med Finland inte hade några övergångsregler för rumäner och bulgarer när de gick med i EU 2007, har gått plus på de arbetare som kommit från dessa länder.

Enligt studien hade den genomsnittlige invandraren från Rumänen och Bulgarien som kom till Sverige mellan 2007 och 2011 bidragit med en nettovinst för den svenska offentliga sektorn på 30 000 kronor under 2011.

– Det här positiva resultatet beror på att dessa invandrare får betydligt mindre bidrag från den offentliga sektorn och är föremål för lägre offentliga utgifter såsom för skola, sjuk- och äldrevård. Denna positiva effekt mer än väger upp att de i genomsnitt tjänar mindre och därmed betalar mindre i skatt, sade Joakim Ruist, nationalekonomin på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Joakim Ruist menar att det svenska resultatet kan appliceras på de nio EU-länder som nyligen lyfte de sista restriktionerna för rumäner och bulgarer.  

– Resultatet visar tydligt att de farhågor som för närvarande uttrycks i andra EU-länder om att oreglerad invandring från de här två länderna skulle utgöra en risk för deras offentliga ekonomier är grundlösa, sade Joakim Ruist.