Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen vill ha fortsatt granskning av Bulgarien och Rumänien

Korruptionsmisstänkta rumänska och bulgariska politiker klarar sig alltför lätt undan. Det konstaterar EU-kommissionen i en färsk rapport.

Rapporten konstaterar att länderna har gjort vissa framsteg för att få lagstiftning på plats, men att det brister i genomförandet.

– Fortfarande ser vi allt för ofta brister vad gäller att ställa personer inför rätta, att få polisutredningarna till framgångsrika åtal och att sätta folk som har begått brott bakom galler, sade kommissionstalesman Mark Grey.

Kommissionen förespråkar att man fortsätter granska de båda länderna.

Trots utbredd politisk korruption i Bulgarien är det mycket få fall som nått en domstol. I Rumänien däremot har de senaste åren en före detta premiärminister och flera parlamentariker dömts till fängelse i olika korruptionsmål. Men i december röstade parlamentet för att ledamöter skulle vara undantagna just korruptionsutredningar – en lag som upphävdes av författningsdomstolen.

Sedan Bulgarien och Rumänien blev EU-medlemmar 2007 har de stått under en kontinuerlig granskning av EU-kommissionen vad gäller reformer av rättsväsendet och korruptionsbekämpning, i Bulgariens fall också organiserad brottslighet.

Inget av de tio länder som gick med i unionen 2004 eller den alldeles färska EU-medlemmen Kroatien övervakas på det sättet.