EU:s sysselsättningskommissionär László Andor har sedan en tid tillbaka ordbråkat med Storbritanniens regering om migrantarbetare.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiskt EU-bråk om migrantarbetare fortsätter

I Storbritannien diskuteras planer på ytterligare försvåringar för EU-bor som vill söka arbete i landet. Samtidigt riskerar britterna böter i EU-domstolen för tidigare restriktioner mot EU-invandrare.

När EU-medborgare arbetar eller söker arbete i andra medlemsländer har de samma rätt att ansöka om olika bidrag som landets invånare. Men detta kan ske först tre månader efter att de anlänt. Nu vill den brittiske arbets- och pensionsministern Iain Duncan Smith göra det svårare att söka bidrag i Storbritannien.

– Det kan vara ett år, det kan vara två år. Därefter anser vi dem vara boende i Storbritannien och betalar gladeligen ut bidrag, sade konservative Iain Duncan Smith till Sunday Times.

Förslaget har fått visst stöd hos koalitionspartiet Liberaldemokraterna och den socialdemokratiska oppositionen, rapporterar The Guardian.

Men EU:s sysselsättningskommissionär László Andor försvarar de nuvarande reglerna och menar att sådana regler strider mot EU-rätt.

– Vi utesluter förändringar som diskriminerar utifrån arbetarens nationalitet, sade László Andor på måndagen i samband med att han presenterade riktlinjer för hur medlemsländerna ska avgöra om en EU-medborgare har rätt till olika sociala förmåner.

Kommissionen och den brittiska regeringen ligger sedan en tid tillbaka i luven på varandra. Utöver EU:s regler för att avgöra hemvist har Storbritannien flera kriterier för att en EU-medborgare som bor i landet ska få grundläggande sociala förmåner. Det gäller bland annat bostadsbidrag och arbetslöshetsstöd.

EU-kommissionen anser att detta test är orättvist och drog i maj i fjol Storbritannien inför EU-domstolen. Men därefter har det brittiska testet ytterligare utökats med omkring hundra nya frågor, inför det att rumäner och bulgarer vid årsskiftet fick fri tillgång till den brittiska arbetsmarknaden.

Testet innehåller nu även frågor om varför personen inte lyckats få ett jobb i sitt hemland och om personen talar tillräckligt bra engelska för att kunna få ett jobb i Storbritannien.

– Om kommissionen får rätt i EU-domstolen måste så klart landet ändra sina lagar. Och även möjligheten för böter föreligger, sade László Andor.

Storbritanniens arbets- och pensionsminister Iain Duncan Smith hävdar att han håller på att bygga en allians med länder som Tyskland, Italien, Nederländerna och Finland för att försöka tvinga kommissionen att ändra reglerna.

László Andor å sin sida menar att Storbritannien är ganska ensamma om att vilja begränsa EU:s fria rörlighet.

– I praktiken drar väldigt få politiker i Europa slutsatsen att den fria rörligheten ska bli mindre fri, sade sysselsättningskommissionären.

Kommissionen hänvisar till studier som visar att EU-invandrare bidrar till, mer än de tär på, statskassorna i de länder de arbetar.