Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-fartyg får åter fiska utanför Marocko och Västsahara

EU:s kontroversiella fiskeavtal med Marocko fick på tisdagen slutligt godkännande av Europaparlamentet.

Med röstsiffrorna 310 för, 204 mot och 49 som avstod ställde sig EU-parlamentarikerna bakom det omförhandlade fiskeavtalet med Marocko som kritiker menar bryter mot folkrätten.

EU-parlamentet röstade för två år sedan överraskande ned ett tidigare liknande fiskeavtal mellan EU och Marocko. Sedan dess har vattnen utanför det nordafrikanska landet varit tomma på fiskebåtar från medlemsländerna.

Det nya avtalet innebär att 126 europeiska fiskefartyg från elva EU-länder får dra sina nät utanför Marockos kust. Fartygen får även fiska utanför det av Marocko sedan 1975 ockuperade Västsahara. Det ger Marocko årligen motsvarande runt 260 miljoner kronor av EU och 86 miljoner av fartygsägarna.

Avtalet gäller fyra år efter att det börjar gälla men kan avbrytas om det inte efterlevs.

Det förra, nedröstade avtalet hade dömts ut som EU:s sämsta då Marocko inte kunnat visa att det gynnade Västsahara. Detta är en förutsättning för att avtalet ska vara i linje med internationell rätt. EU-parlamentet ansåg dessutom att fisket var ohållbart ur miljöperspektiv och ekonomiskt oförsvarbart.

EU-kommissionen omförhandlade i juli fram ett nytt avtal som unionens fiskekommissionär Maria Damanaki menade ”respekterar internationell rätt”. Det fick klartecken av medlemsländerna i mitten av november. Sverige och Danmark röstade dock emot avtalet och några länder lade ned sina röster.