Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland redo att omförhandla EU-fördraget

Tysklands förbundskansler Angela Merkel efterlyser mer ekonomisk integration i EU samtidigt som hon är självkritisk till att Tyskland tidigare försvagande EU:s budgetregler vilket bidrog till eurokrisen.

I ett tal på Süddeutsche Zeitungs ledarskapskonferens i Berlin på torsdagen manade förbundskansler  Angela Merkel  EU-länderna att fördjupa den ekonomiska och finansiella integrationen mellan länderna.

– Det är ofta så att personer i Europa som uppmärksammar regler ses som en pedant eller någon som saknar känslomässig entusiasm för Europa. Men Europas problem är att vi lovat mycket men hållit ganska få löften. Detta måste det bli en ändring på, sade Angela Merkel rapporterar Irish Times.

Hon medgav att även Tyskland gjort det inte minst i samband med att stabilitets- och tillväxtpakten ändrades för tio år sedan för att passa Tyskland och Frankrikes intressen som vid tillfället hade svårigheter att leva upp till det strängare kravet på högsta tillåtna budgetunderskott.

 – Det har varit en bidragande orsak till eurokrisen, sade hon självkritiskt och lovade att det inte skulle hända igen.

Förbundskanslern angav att den nya tyska regeringen vill att EU-kommissionen återfår sin gamla roll som drivande förslagsställare i EU:s förändringsarbete.  Det gäller inte minst inom ekonomiska områden där EU-institutionerna i dag saknar behörighet i fördraget.

 – Tyskland är redo att utveckla fördragen ytterligare, sade  Angela Merkel och pekade på att åtminstone Lissabonfördragets avsnitt om eurosamarbetet behöver förändras.