Svenska S-parlamentariker menar att EU:s kommande jordbrukspolitik gjort framsteg men ger den ändå tummen ned. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

S röstar nej till EU:s jordbrukspolitik

De miljöåtgärder som fanns med i EU-kommissionens förslag om ny jordbrukspolitik har urholkats av högermajoriteten så att bara spillror återstår. Det skriver de sex svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna. 

Vi socialdemokrater kommer att rösta Nej till förslaget om EU:s nya jordbrukspolitik för de kommande sju åren. Vi gör det för att förslagen om en större miljöhänsyn och en större rättvisa i systemet med jordbrukssubventioner har motarbetats av jordbruksministrarna och Europaparlamentets högermajoritet.

Trots att resultatet måste beskrivas som en utebliven reform är det viktigt att se att allt inte är dåligt med den nya jordbrukspolitiken. Omfattningen av det direkta jordbruksstödet, de bidrag som baseras på storleken av en lantbrukares jordbruksareal, minskar och anslagen till exportstöd försvinner.

Detta har lett till att det direkta jordbruksstödet för första gången inte kommer att vara EU:s största utgiftspost. Samtidigt etableras nu en ny princip där stödmottagare ska genomföra tre specifika miljöåtgärder för att få pengar utbetalade. Bland annat välkomnar vi att areal ska avsättas för ekologiska fokusområden, vilket främjar biologisk mångfald och minskar förekomsten av skadliga ämnen i naturen.

Detta är några av de saker som vi har drivit hårt i förhandlingarna de senaste två åren. Men tyvärr har vi inte nått ända fram. Vi anser fortfarande att pengarna ska användas smartare och miljökraven vara betydligt ambitiösare. Vi socialdemokrater vill att mer pengar ska gå till riktade insatser som utvecklar hela landsbygden och vill ha färre undantag från de gemensamma miljöreglerna.

De miljöåtgärder som fanns med i EU-kommissionens ursprungsförslag har av högermajoriteten urholkats så att bara spillror återstår.

Men det måste också löna sig bättre att driva lantbruk och producera livsmedel. Det finns idag otaliga svenska livsmedelsproducenter och företag som driver mönsterverksamheter, men ändå kämpar med en bristande lönsamhet. Under den av inre motsättningar handlingsförlamade svenska regeringen har hela 15000 helårsarbeten försvunnit från vår landsbygd.

Precis som i andra fall har alliansen bemött problem med passivitet. I sin senaste budget väljer alliansen, till LRF och andra aktörers förtvivlan, att skära ned det svenska landsbygdsprogrammet med 371 miljoner om året fram till 2020. Pengar som skulle kunna användas till utveckling av näringsliv och miljö försvinner från svensk landsbygd. Dessutom presenterade riksrevisionen nyligen svidande kritik mot hur regeringen hanterar landsbygdsprogrammet. I sin rapport visar de att regeringen fokuserar på fel saker när de låter jordbruk prioriteras framför insatser som gynnar hela landsbygdens utveckling.

Vi socialdemokrater inser att Sverige och Europa behöver en jordbrukspolitik som är modern och grön. Vi vill ha en politik som klarar av att skapa jobb, som garanterar en god djurvälfärd och en levande landsbygd.

Vi vet att EU:s jordbrukspolitik är ett område i stort behov av genomgripande reformer när EU-samarbetet nu fortsätter in i nästa mandatperiod. Det kommer vi att aktivt arbeta för.

 

Sveriges sex socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet

Marita Ulvskog (S)

Olle Ludvigsson (S)

Åsa Westlund (S)

Göran Färm (S)

Anna Hedh (S)

Jens Nilsson (S)