126 EU-registrerade fiskefartyg ska få dra sina nät utanför den marockanska kusten om avtalet får slutligt klartecken av EU-parlamentet 10 december. Arkivbild.

Bild: wonker

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omstritt fiskeavtal får tummen upp

EU-parlamentets fiskeriutskott har gett grönt ljus till ett nytt fiskeavtal med Marocko. Men kritiker menar att det bryter mot folkrätten.

– Allt beaktat kommer avtalet möjliggöra att fiskeförbindelserna med Marocko kan fortsätta på nya ben, mycket mer i linje med parlamentets krav både ur ekonomisk och finansiell synvinkel och i fråga om samhällelig och miljömässig hållbarhet, sade den spanska borgerliga EU-parlamentarikern Carmen Fraga Estévez som ansvarar för frågan efter onsdagens omröstning i fiskeutskottet.

Sedan EU-parlamentet för två år sedan överraskande röstade ned ett kontroversiellt tidigare fiskeavtal mellan EU och Marocko är vattnen utanför det nordafrikanska landet tomma på fiskebåtar från medlemsländerna.

Det förra avtalet hade dömts ut som EU:s sämsta då Marocko inte kunnat visa att det gynnade Västsahara som sedan 1975 ockuperas av Marocko. Detta är en förutsättning för att avtalet ska vara i linje med internationell rätt. EU-parlamentet ansåg dessutom att fisket var ohållbart ur miljöperspektiv och ekonomiskt oförsvarbart.

EU-kommissionen omförhandlade i juli fram ett nytt avtal som unionens fiskekommissionär Maria Damanaki menade ”respekterar internationell rätt”. Det fick klartecken av medlemsländerna i mitten av november. Sverige och Danmark röstade dock emot avtalet och några länder lade ned sina röster.

Kritiker i EU-parlamentet menar att även det nya avtalet bryter mot folkrätten.

– EU-parlamentariker i fiskeutskottet har röstat för att ignorera internationell rätt genom att stödja detta avtal. Avtalet är den skamligaste episoden i EU:s nykoloniala fiskepolitik, sade EU-parlamentarikern Raül Romeva, den gröna partigruppens talesperson i fiske- och mänskliga rättighetsfrågor.

Omröstningen i utskottet, där 13 var för, 8 mot och 2 avstod, ger en fingervisning om hur de olika partigrupperna står i frågan. Men förra gången avtalet röstades ned av hela EU-parlamentet fick det först tummen upp i fiskeutskottet.

Den 10 december väntas hela EU-parlamentet ta ställning till fiskeavtalet.