EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn ger tummen upp till eurobudgetarna.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen godkänner alla eurobudgetar

Trots svaga ekonomiska prognoser får alla euroländers budgetar för nästa år grönt ljus av kommissionen. Men fem länder varnas för att de riskerar att bryta mot EU:s budgetregler. 

För första gången granskar EU-kommissionen euroländernas budgetar innan de klubbas i de nationella parlamenten. På fredagen lades resultatet av översynen fram.

– Jag är glad att ingen av budgetplanerna faller i kategorin "betydande överträdelser”. Men i en rad fall finns det utrymme för betydande förbättringar, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn när han presenterade rapporter för de 13 euroländer som inte fått krislån.

Syftet med kommissionens granskning är att samordna budgetproceduren i eurozonen och i tid upptäcka obalanser och ingår i det så kallade tvåpacket. Paketet är en förstärkning av den redan existerande ekonomiska styrningen på EU-nivå, stabilitets- och tillväxtpakten, som ska se till att euroländerna sköter sin ekonomi.

– Vi har försökt se till att medlemsländerna lever som de lär när de beslutade om stabilitets- och tillväxtpakten, sade Olli Rehn.

Men ekonomikommissionären varnade för att fem av länderna under 2014 riskerar att inte klara EU:s budgetkrav: Spanien, Italien, Malta, Luxemburg och Rehns hemland Finland. Dessa länder uppmanas därför att vidta åtgärder för att inte riskera att bryta mot underskotts- och skuldreglerna.

Nederländernas, Frankrikes och Sloveniens budgetar fick godkänt men varnas för litet spelutrymme och något oförutsett skulle ske.

Endast Tyskland och Estland slipper undan hemläxa.

Bara länder som hamnar i den sämsta kategorin, betydande överträdelser, måste göra om sina budgetar.

Tvåpacket ålägger euroländerna att årligen, med start i år, senast 15 oktober skicka in sina budgetutkast till kommissionen för påseende. Kommissionen analyserar sedan dessa för att se om euroländerna efterlever tidigare överenskomna åtaganden.

Om en vecka ska euroländernas finansministrar diskutera kommissionens rekommendationer.

De euroländer som genomgår krisprogram – Cypern, Irland, Portugal och Grekland – omfattas inte att tvåpacket.