Den brittiske premiärministern David Cameron söker allierade i EU för att begränsa rörligheten för rumäner och bulgarer. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Cameron: Fri rörlighet i Europa måste bli mindre fri

Den brittiske premiärministern David Cameron vill hitta på nya lösningar för att begränsa EU-medborgare från fattigare medlemsländer att bo och verka i resten av unionen. Kommissionen kallar utspelet en beklagansvärd överreaktion.

Storbritanniens regering har sedan länge oroats för en ström av jobbsökande från Rumänien och Bulgarien när de sista restriktionerna vid årsskiftet försvinner för EU-medborgare från dessa länder att arbeta i nio medlemsländer.

”Vi måste införa nya arrangemang som bromsar in full tillgång till de andra ländernas arbetsmarknader tills vi är säkra på att det inte orsakar massmigration”, skriver David Cameron i Financial Times.

Han föreslår att ett medlemsland måste uppnå en viss ekonomisk nivå innan dess invånare har full rätt att söka jobb i övriga medlemsländer. Eller att EU-länderna ska kunna sätta ett tak för hur många som få komma.

Premiärministern räknar upp Nederländerna, Tyskland och Österrike som tänkbara allierade i frågan för att försöka påverka EU-kommissionen att föreslå nya regler. Men kommissionen har hittills avvisat den brittiska oron och pekat på studier som visar att EU-migranter inte utgör en börda för välfärdssystemen.

– Detta är en beklagansvärd överreaktion. Vi skulle behöva en mer korrekt framställning av verkligheten och inte sådan hysteri som ibland finns i Storbritannien, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor till BBC.

– Om det finns verkliga problem måste vi titta på och analysera dem tillsammans. Den ensidiga retoriken är inte hjälpsam för den riskerar att framställa Storbritannien som ett obehagligt land i EU, sade Andor som tillade att det redan finns EU-regler som ska skydda mot så kallad social turism.

Innan 2004, när gränserna öppnades för åtta nya EU-länder, hade antalet migranter från öst till Storbritannien beräknats till runt 15 000 per år. I själva verket ansökte mellan 2004 och 2006 närmare 430 000 personer från de åtta central- och östeuropeiska länderna om arbetstillstånd, enligt brittiska inrikesministeriet.

Flera studier pekar på att detta inte kommer ske när rumäner och bulgarer vid årsskiftet får samma rättigheter, de åker till ekonomiskt framgångsrikare länder som Tyskland eller dit det redan finns många landsmän som Italien och Spanien. Men Storbritannien ska införa en rad regler i syfte att minska antalet EU-medborgare som kommer till landet.

”Om folk inte är här för att arbeta – om de är tiggare eller uteliggare – kommer de avlägsnas”, skriver David Cameron i debattartikeln och tillägger att de kommer att vägras inträde det närmaste året om de inte kan bevisa att de har en god anledning att vara i Storbritannien.

De som betalar mindre än den brittiska minimilönen riskerar dessutom en bot på motsvarande över 200 000 kronor.