Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige minst budgetunderskott i EU

Sverige hade under 2012 det minsta budgetunderskottet i EU samtidigt som flertalet medlemsländer bröt mot unionens budgetregler.

Med ett budgetunderskott på 0,2 procent hade Sverige tillsammans med Estland det minsta underskottet i EU under 2012. Det enda landet som hade ett överskott i finanserna var Tyskland på 0,1 procent. Det visar uppdaterade siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Av de 28 medlemsländerna var det 19 som under 2012 bröt mot EU:s budgetregler om högst tre procents underskott.

I genomsnitt blev underskottet i EU 3,9 procent under 2012, vilket dock är en förbättring i jämförelse med 2011 års 4,4 procent. Spaniens budgetunderskott var förra året 10,6 procent vilket gör det till landet med EU:s största budgetunderskott följt av Grekland med ett motsvarande underskott på 9,0 procent.

I jämförelse med 2011 minskade 15 medlemsländer sina budgetunderskott, tolv försämrade och ett hade lika stort underskott.