Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF skriver upp EU-prognos

Internationella valutafonden, IMF, justerar upp sin tillväxtprognos i marginalen för både euroländerna och EU som helhet.

I år beräknar IMF att den sammanlagda ekonomin i EU hamnar på nolltillväxt och att euroländernas krymper med 0,4 procent. Det är en uppjustering med 0,2 respektive 0,1 procentenheter från deras juliprognos, visar deras ekonomiska oktoberrapport.

Men arbetslösheten i eurozonen spås samtidigt öka till 12,3 procent i år

Nästa år beräknar IMF att EU:s ekonomi växer med 1,3 procent och euroländerna med en procent.