Hoppa till artikelns andra spalt.

Europarådet: Skydda visselblåsarna

Europarådet uppmanar sina 47 medlemsländer att anpassa lagarna för att skydda visselblåsare som Edward Snowden.

I en resolution vill Europarådets parlamentariska församling att ”visselblåsare bör skyddas från alla typer av repressalier, förutsatt att de agerat i god tro och följt rutiner”.

– En lärdom från den massiva [Wikileaks-] läckan är i själva verket att publiceringen av även relativt känslig information inte är så skadlig som man tidigare trott, sade rapportförfattaren Arcadio Díaz Tejera i ett uttalande och tillade att den amerikanska behandlingen av visselblåsaren Chelsea Manning är ”högst olämplig”.

Församlingen menar att brott som mord, ofrivilliga försvinnanden, tortyr eller kidnappning som begås av statliga företrädare inte ska skyddas som statshemligheter.