EU:s sysselsättningskommissionär László Andor fick ingen europeisk a-kassa som han först ville.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill föreslå medlemsländerna sociala reformer

EU-kommissionen vill mäta hur väl medlemsländerna tacklar sociala frågor men får kritik från flera håll för att åtgärderna inte är bindande.

Onsdagens utspel är ett resultat av EU-toppmötet i december 2012 där medlemsländernas stats- och regeringschefer efterfrågade en ”social dimension” i EU.

– Målet är att upptäcka stora arbetslöshets- och sociala problem mycket tidigare för att kunna vidta åtgärder för att bättre ta itu med den nuvarande krisen och motverka allvarliga kriser i framtiden, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor när han presenterade planen.

Detta ska ske genom en resultattavla med fem indikatorer som mäter och jämför sociala aspekter i alla medlemsländer. Denna ska utgöra en del i EU:s så kallade ekonomiska termin där medlemsländerna får rekommendationer av kommissionen på områden som kan förbättras. Rekommendationerna ska dock inte vara bindande eller utlösa automatiska åtgärder mot de medlemsländer som inte lever upp till kraven.

Hannes Swoboda, ledare för EU-parlamentets socialdemokratiska partigrupp, menar att kommissionens förslag är ett steg på vägen mot en ”social union” men anser samtidigt att konstruktionen är allt för tandlöst.

– Sociala indikatorer är odugliga om de inte är bindande. Vi behöver en socialpolitik på samma nivå som den ekonomiska politiken i EU, sade Hannes Swoboda i ett uttalande.

Även Europafacket är kritiskt till att rekommendationerna inte föreslås bli bindande.

– Europeiska ledare måste ändra kurs. De kan göra detta genom att på allvar fördjupa den europeiska sociala dimensionen, i synnerhet genom att göra att dessa sociala indikatorer får en verklig och bindande inverkan på ekonomisk politik, sade Bernadette Ségol, Europafackets generalsekreterare.

I förslaget ingår även ett stärkande av den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter och att öka rörligheten i arbetslivet.

EU-parlamentets talman Martin Schulz invände mot förslaget för att det inte involverar parlamentet som bara har en rådgivande roll när resultattavlan ska utvärderas.

Tidigare talades om att en europeiska a-kassa skulle ingå i paketet, men efter interna motsättningar i kommissionen och kritik från medlemsländer och andra aktörer slopades detta.

Även när det gäller de landspecifika rekommendationerna och huruvida automatiska åtgärder skulle utlösas om ett land bröt mot reglerna fanns oenighet i kommissionen. Ordförande José Manuel Barroso och ekonomikommissionär Olli Rehn ska ha varit mot automatik medan bland annat László Andor var för.

Kommissionens förslag ska presenters för stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet som äger rum 24-25 oktober.