Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-utskott kräver kvinnokvotering

Två utskott i EU-parlamentet stödjer med stor majoritet EU-förslaget att kvotera in kvinnor i europeiska bolagsstyrelser.

EU-parlamentets jämställdhets- och rättighetsutskott gick på måndagen på kommissionens linje och ställde sig bakom ett förslag att kvotera in minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna i de runt 5000 börsnoterade företagen i EU till 2020. Röstsiffrorna blev 40 för, nio mot och två som avstod.

Beslutet välkomnades av EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding som i november i fjol presenterade förslaget.

– Förebilderna har satts av länder som Italien och Frankrike som antagit liknande lagstiftning och har börjat se påtagliga framsteg, sade Vivian Reding i ett uttalande.

Men EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) som sitter i rättighetsutskott är kritisk.

– EU ska inte detaljreglera hur vi i Sverige tillsätter styrelseledamöter i privata företag. Det är varje företags eget ansvar att sätta upp sina egna mål och i slutändan måste det vara aktieägarna som bestämmer vilka som ska sitta i styrelserna och leda företaget, sade Cecilia Wikström i en kommentar.

I dag är 16,6 procent av styrelseledamöterna kvinnor, enligt EU-kommissionen. Högst andel kvinnor i bolagsstyrelser har Finland (29 procent), Lettland (28 procent) och Sverige (26 procent).

I november tar hela EU-parlamentet ställning i frågan. Därefter inleds förhandlingar med medlemsländerna där bland annat Sverige och Tyskland är mot kvotering.